Chicken Katsu Bento Box with Shumai & Sushi ๐Ÿ˜‚๐Ÿ‘๐Ÿผ

Posted: December 15, 2015 in Subway Pix


GoingWithEddie
youtube facebook instagram twitter

NY1 | PIX 11 | Fox 5 News | WBAZ 102.5
New York Post | Gothamist | Time Magazine

iโค๏ธU4Watching/Subscribing/Following!๐Ÿ˜„

Media Inquiries ๐Ÿ“ฉ๐Ÿ‘‰๐ŸผGoingWithEddie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s